Felhasználási feltételek vissza
 

Ezt a honlapot (továbbiakban „Honlap”) az IPR-Insights Zrt. (továbbiakban „IPR”) működteti. A Honlap megnyitásával és használatával Ön elfogadja a Felhasználási feltételeket, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat. Amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Honlapot.

Az IPR fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket bármikor megváltoztassa. Tanácsoljuk, hogy ezt az oldalt időről időre tanulmányozza át a hatályos rendelkezések megismerése érdekében.

 
A megjelenített információk természete
 
A Honlapon található információk tájékoztató jellegűek, kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a felhasználók érdeklődésére számot tartó kérdésekben általános iránymutatást nyújtsanak. A Honlapon található információk nem tekinthetők informatikai, jogi, számviteli vagy bármilyen más szakmai tanácsadásnak vagy szolgáltatásnak. Amennyiben Önnek egy adott ügyben szakmai tanácsadásra van szüksége, az IPR szakértői készséggel állnak rendelkezésére.

Az IPR minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Honlapon közölt minden információ teljes, pontos és időszerű legyen.. Tekintettel arra, hogy a jogszabályok és az egyéb rendelkezések változnak, valamint figyelembe véve az elektronikus kommunikációval együtt járó veszélyeket, előfordulhat, hogy a Honlapon található információk hiányosak, pontatlanok vagy késedelmesek. Az IPR nem vállal felelősséget a Honlapon keresztül nyújtott információk hiányosságából, pontatlanságából vagy késedelmességéből eredő kárért. Az IPR továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapon értesítés nélkül, bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve hogy a Honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
 
A megjelenített tartalom felhasználására vonatkozó rendelkezések
 
A Honlap és az azon található minden tartalom, illetve azok sajátos elrendezése az IPR szellemi tulajdona. Ön egyetért azzal, hogy e szellemi tulajdont nem többszörözi, terjeszti, továbbítja, módosítja és azon semmilyen felhasználási cselekményt nem végez az IPR engedélye nélkül. E tartalom - személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az IPR kifejezett, előzetes, írásos engedélyével lehetséges.
 
Hivatkozások más honlapokra
 
A Honlap tartalmazhat hivatkozásokat, melyek olyan weboldalakra mutatnak, amelyeket nem az IPR működtet. Az e honlapokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön személyes adatainak biztonságáért az IPR nem vállal felelősséget. E weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy tanulmányozza át az adott oldal felhasználási feltételeit és adatvédelmi rendelkezéseit.
 
Felelősség korlátozása
 
A Honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó felelőssége.

Az IPR nem vállal felelősséget a Honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából eredő semmiféle veszteségért vagy kárért.
 
Személyes adatok védelme
 
Az IPR bármely - a Honlap használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát e Honlapon keresztül az IPR - rendelkezésére bocsátja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az IPR - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.
 
Biztonság
 
Az IPR mindent megtesz annak érdekben, hogy a Honlap felhasználói zavartalanul és biztonságban használhassák a weboldalt, de nem tudja garantálni a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások, valamint az arról letöltött információk vagy szoftverek zavartalan, hibamentes működését, sem az esetleges vírusfertőzés vagy más károkozó elkerülését.

Az IPR nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, amelyek a Honlap használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen kezeléséből keletkeznek, illetve amelyek információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusfertőzésből, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
 
Technikai problémák
 

Az IPR és az IPR megbízásából a honlapot üzemeltető cég munkatársai mindent elkövetnek a honlap kifogástalan működése érdekében. Ha ennek ellenére mégis technikai problémát észlelne, kérjük, hogy annak mihamarabbi kijavítása érdekében jelezze azt az info(kukac)ipr.hu címen.

Frissítve: 2008. augusztus

 

 
Impresszum Felhasználási feltételek Honlap térkép Kapcsolat
A honlapot az IPR-Insights License Consulting üzemelteti.