ISO 19770

A szoftver, mint sajátos eszköztípus megfelelő kezeléséhez sokrétű szakértelem szükséges. Az informatikai igények kielégítése mellett a szoftverek használatakor számos jogszabály rendelkezéseinek is meg kell felelni, továbbá – mivel nagy értékű eszközökről van szó – egy vállalat számára a szoftverhasználattal összefüggő gazdálkodási kérdések sem elhanyagolhatóak.

E szempontok együttes értékelése vezetett oda, hogy mind felhasználói, mind szoftvergyártói oldalon megjelent az igény az e területen követendő elvek összegzésére és rögzítésére. A szoftvert használó vállalatok, a szoftvergyártók, a viszonteladók és egyéb szakmai szervezetek kezdeményezték egy olyan iránymutatás kialakítását és nemzetközi szintűvé emelését, mely a szoftvereszköz-gazdálkodás egyfajta „best practice”-ét rögzíti, és hatékony működést ígér a SAM területén az azt alkalmazó szervezeteknek.

ISO 19770

Az ISO/IEC 19770 szabvány kidolgozása az International Organization for Standarization (ISO) és az International Electrotechnical Commission (IEC) nemzetközi szabványügyi szervezetek együttműködésén, továbbá a felhasználó szervezetek, szakmai testületek és az iparági szereplők összefogásán alapszik.

A szabvány az alkotók tervei szerint több részből áll majd. Az eddig megjelent részek:

  • 19770-1: Processes (Folyamatok) – 2006
  • 19770-2: Software identification tag (Szoftvercímke) – 2009
  • 19770-3: Entitlement schema (Jogosultsági séma) – 2016
  • 19770-4: Resource utilization measurement (Erőforrás-felhasználás mérése) – 2017
  • 19770-5: Information technology (Információs technológia) – 2015
  • 19770-8: IT asset management (Informatikai eszközgazdálkodás) – 2020

Jelen oldal azért jött létre, hogy magyar nyelven elérhető információkat nyújtson a szabványrészek megalkotásának hátteréről, folyamatáról, és a szabványosító munkával kapcsolatos aktuális eseményekről, illetve röviden ismertesse a szabványrészek tartalmát. Célunk tehát, hogy ezen az oldalon az érdeklődő számára feltárjuk mindazt az információt, mely a szoftvereszköz-gazdálkodás és a szabványosító munka mélyebb megértéséhez szükséges.